Kubalulekile ukugeza amazinyo akho ngaphambi kokuba ulale

Geza amazinyo akho kabili ngosuku.

Ukugeza amazinyo kabili ngosuku kubalulekile ukuthi ungazitholi usunenkinga emazinyweni

Ukugeza amazinyo akho ngaphambi kokuba ulale ikhona okubaluleke kakhulu okudlula okwasekuseni lokho kuvezwe I website i; beaversdentistry.com

Le website ibalula ukuthi amazinyo angcola kakhulu osukwini lapho udla ukudla kwasekuseni, emini nantamba okungangokuthi umama ulala ungaxubhanga amagciwane ayakhela ngobuningi emazinyweni.

Iphinde yasho ukuthi amathe a nomsebenzi omkhulu emlonyeni ngoba abalulala amagciwane entweni osuke uyidlile osukwini kodwa uma usulala amathe nawo awabe esakwazi ukubulala amagciwane ingakho kubalulekile ukuxubha ngaphambi kokuba ulale.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.